VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Bringing
Buildings
To Life.

Vysoké učení technické má v Brně tradici a jeho absolventi jsou špičkami v různých technických oborech nejen v České republice.

O to je spojení Synettu a VUT prestižnější. Realizace systému měření a regulace i v budovách VUT je dalším z projektů, ke kterým se hrdě hlásíme.